Kandidaten

Lijst 20

1. Matthijs Pontier

"De afgelopen jaren heb ik, in samenwerking met De Groenen, en samen met klokkenluiders, Waterschap Amstel Gooi en Vecht gedwongen tot transparantie over de ernstige problemen die daar spelen, de digitale veiligheid verbeterd, en de democratie verstevigd, zodat we kunnen voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt. Deze veranderingen zjn in de landelijke politiek broodnodig maar ook in Europa. Daarom speel ik deze rol graag opnieuw, vanuit het Europese Parlement.

Het is hoog tijd voor meer Piraten in de politiek. Die problemen oplossen met slimme ideeën, en Nederland voorbereiden op de toekomst met een duidelijke visie, waarin burgerrechten, democratie, duurzaamheid en vrije informatie voorop staan. En waarin we onze kennis en kunde op het gebied van ICT inzetten om de eindeloze waslijst aan ICT fails te voorkomen. Samen kunnen wij voorkomen dat er miljarden worden verspild aan mislukte ICT projecten. Dat mensenrechten opgeofferd voor de winst van grote technologie bedrijven. Dat we goed voorbereid zijn op de nieuwe mogelijkheden, bedreigingen en uitdagingen die Artificiële Intelligentie ons biedt. En dat we technologie juist gebruiken om mensen niet te bespioneren en te onderdrukken, maar om ze te empoweren en te verbinden!

We vinden privacy niet alleen belangrijk omdat we niet bespied willen worden, maar ook omdat het anders de controleurs te veel macht geeft. We vinden democratie en transparantie niet alleen belangrijk omdat we vinden dat de huidige politici er te vaak een potje van maken, maar omdat de geschiedenis laat zien dat macht corrumpeert en een te machtige overheid deze macht vaak in haar eigen voordeel gaat inzetten. En we vinden vrijheid van informatie niet alleen belangrijk omdat we lekker gratis films, muziek en boeken willen kunnen downloaden, maar ook omdat kennis macht is, en de copyrightindustrie haar macht misbruikt om zowel artiesten als consumenten uit te buiten."


2. Saira Sadloe

"Het ondersteunen van burgerrechten, directe democratie, databeveiliging, bescherming van persoonsgegevens, transparantie, vrijheid van kennis en informatie, goed toegankelijke onderwijs, universele gezondheidszorg en een stabiel basisinkomen. Dit zijn exact de steken die het huidige kabinet heeft laten vallen!

Het onrecht en de ellende kan ik niet langer aanzien. Ik wil verandering. Daarom ga ik de politiek in. Niet om met alle winden mee te waaien, maar juist om tegengas te geven. Niet om met de meute mee te gaan, maar juist om de kwetsbare burgers hun stem terug te geven. Daar waar anderen voor weg lopen, ga ik de strijd aan. Bij de Piratenpartij voel ik daadkracht en integriteit. De Piratenpartij is de enige partij die de aanval inzet tegen machtsmisbruik, corruptie, wanbeleid, structurele mensenrechtenschendingen en onrecht.

Met de Piratenpartij ben ik ervan overtuigd dat we de komende jaren veel veranderingen zullen brengen, en daar zal ik bij mee zijn! Ik zal mij inzetten voor een vrije informatiesamenleving en meer burgerparticipatie. Als een echte piraat zal ik mij vastbijten in vastgeroeste dossiers. Als een echte piraat zal ik me mengen in de oorlog in de jeugdzorg. Ik zal onrecht bestrijden. Immers, ouders en kinderen hebben lang genoeg in angst geleefd. Mijn doel is een beter Nederland en een beter Europa. Voor onszelf. Voor onze ouders. Voor onze kinderen. Mijn leidraad zijn mensenrechten, Europese wetten en de stem van de burgers, van jong tot oud!"


3. Mirjam van Rijn

"Al ruim tien jaar ben ik actief voor De Groenen, nationaal en internationaal. Op dit moment ben ik voor het 5e opeenvolgende jaar namens De Groenen commissielid in Waterschap Amstel- Gooi en Vecht, waar we geweldig fijn in de fractie samenwerken als De Groenen – Piraten, met Matthijs Pontier als Fractievoorzitter en Lot Oostveen als collega Commissielid.
Ik ben zeer gelukkig dat we deze verkiezingen weer samen optrekken, ook gezien de enorm positieve campagne-ervaringen bij de Piratenpartij, in aanloop naar diverse afgelopen verkiezingen."


4. Jamal Ryane

Beste medeburgers,

Mijn naam is Jamal Eddine Ryane, en ik ben vereerd om mijzelf voor te stellen als kandidaat voor de Europese Verkiezingen op 6 juni. Ik ben woonachtig in Amsterdam en gedreven door een diepgewortelde passie voor positieve verandering en een duurzame toekomst voor ons allen.

Mijn politieke reis is doordrenkt van ervaring, zowel binnen als buiten Nederland. Met een breed netwerk en sterke banden in Europa en Marokko, breng ik een wereld van inzichten en connecties met mij mee naar het Europees podium.

Als kandidaat voor zowel de Groenen als de Piratenpartij, omarm ik de kernprincipes van beide partijen in mijn streven naar een betere toekomst. De Groenen, met hun toewijding aan milieubehoud en duurzame ontwikkeling, vinden in mij een medestander. Ik geloof in een Europa dat leidend is in groene technologieën en waar het voeren van ambitieus klimaatbeleid de norm is.

Tegelijkertijd omarm ik de idealen van de Piratenpartij, waar vrijheid van informatie en digitale privacy hoog in het vaandel staan. In het tijdperk van toenemende digitalisering is het van essentieel belang dat onze privacy en online rechten worden beschermd, en ik zal mij hiervoor onvermoeibaar inzetten.

Mijn expertise strekt zich uit over diverse terreinen, waaronder migratie, economisch beleid en onderwijs. Ik ben vastberaden om deze vraagstukken aan te pakken met een inclusieve en vooruitstrevende benadering.

Samen met u wil ik bouwen aan een Europa dat voorop loopt in duurzaamheid, vrijheid en gelijkheid. Stem op mij op 6 juni voor een Europa dat werkt voor ons allemaal.

Met vriendelijke groet,

Jamal Eddine Ryane


5. Mark van Treuren

"Veel mensen kennen mij van de markt, uit de zorg, als tegelzetter of goochelaar. In mijn 34-jarige bestaan heb ik in elke uithoek van de maatschappij gewerkt. Daardoor heb ik een brede kennis over veel sectoren. Doe mij maar de lastigste klus of de cliënt die niemand wilde of aankan. Daar leer ik het meeste van.

Maar waarom ben ik nu politiek actief?

Ik zie problemen en ik zie oplossingen en begrijp niet waarom het niet lukt om deze bij elkaar te brengen. Politieke partijen maken zich afhankelijk van sponsoring. De media geven voornamelijk aandacht aan een vast netwerk.
Sinds 2020 ben ik actief voor de Piratenpartij. Afgelopen twee jaar was ik met veel plezier partijvoorzitter. Er is moed nodig om de huidige problemen op te lossen. Denk aan doorgeslagen bureaucratie, corruptie, inbreuk op privacy van burgers, non-transparantie, milieuvervuiling, ongelijke machtsverhoudingen. De Piratenpartij komt op voor zwakkeren in de samenleving.
Om de oplossingen bij de problemen te krijgen moet een obstakel overwonnen worden: statige gebouwen met mooi geklede mensen die decennia lang geoefend zijn in complex vakjargon en juridische dreigementen of argumenten. De Piratenpartij is een partij met de mentaliteit en idealen die nodig zijn om dit effectief te kunnen doen.

De Piratenpartij is een internationale burgerrechtenbeweging, die wereldwijd actief is om terrein terug te winnen voor het recht op privacy en toegang tot kennis en informatie.

Een bloeiende samenleving is open, zelfkritisch, eerlijk en biedt hulp waar dat nodig is. De Europese Commissie wil al onze privécommunicatie gaan scannen. Dit is wat ons betreft in strijd met het grondwettelijk Briefgeheim en daarin staan wij niet alleen. Overheden en organisaties waar burgers van afhankelijk zijn horen transparant en democratisch te zijn. Een respectvolle dialoog tussen overheid enerzijds en bedrijfsleven en belangenorganisaties anderzijds is essentieel.
Het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij is ijzersterk; graag wil ik er een aantal punten uitlichten:

 • De Piratenpartij pakt monopolievorming aan om een gezonde marktwerking mogelijk te maken en corruptie tegen te gaan
 • Een transparant beleid voorkomt problemen met 'actief geheugen' bij bewindspersonen
 • Hou het wetenschappelijk onderzoek geloofwaardig door grote bedrijven niet de onderzoeksagenda te laten bepalen met financiële beïnvloeding
 • Een op winst gericht verdienmodel hoort niet in publieke basisvoorzieningen zoals zorg, wonen, OV, onderwijs en nutsvoorzieningen, waaronder onze digitale infrastructuur
 • Een gezonde samenleving is in balans met natuur en milieu met oplossingen die wèl echt werken
 • We maken werk van het 'recht om te repareren'
 • De nieuwste innovaties op het gebied van robotisering en artificiële intelligentie vereisen ethische commissies om burgerrechten te beschermen
 • Legalisering en belasting op drugs kan het taboe ervan doorbreken en effectieve verslavingszorg bekostigen
 • Wetten en regelingen moeten eenvoudiger
 • Onvoorwaardelijk basisinkomen
 • De goedkoopste manier om dakloosheid op te lossen, blijkt iedereen simpelweg een woning te geven (het “Housing First” principe)

Een overheid die naar de burger luistert hoeft ze niet af te luisteren.

Stem 6 juni Piratenpartij - De Groenen!


6. David van Deijk

"Ik ben David van Deijk, geboren en wonende in Eindhoven. Ik ben programmeur van beroep. Graag stel ik mijzelf kandidaat voor de komende Europese Verkiezingen.

Binnen de campagne ben ik iemand die zorgt dat drempels voor activiteiten worden weggenomen in plaats van opgeworpen. Met mijn ervaringen binnen de Piratenpartij help ik ideeën van nieuwe actieve leden tot daadwerkelijke acties te brengen, en ben een bron van kennis op gebied van acties die we in het verleden gedaan hebben.

Samenwerken en pluriformiteit toelaten is de enige manier voorwaarts. De Piratenpartij is een inclusieve partij en niet een exclusief clubje. Je hoeft niet met iedereen te willen samenwerken, maar het andere uiterste: van te voren alle samenwerkingen met anderen uitsluiten is niet de manier.

Ik ben een kandidaat die de achterban motiveert en betrekt bij de campagne, onmisbaar voor het veroveren van een of meer zetels."


7. Désirée van Blitterswijk

"Mijn naam is Désirée van Blitterswijk, geboren in 1987, te Amsterdam. Inmiddels woon ik alweer 16 jaar in het kloppende stadshart van Rotterdam. Ik kan zeggen dat ik als kunstenares een idealist ben met een nuchter stedelijk randje. Het leven is hier snel en je moet regelmatig stilstaan bij de gevolgen van de verstedelijking. De stad heeft een grote onderklasse.
Van de vier grootste gemeenten kent Rotterdam al jaren de hoogste werkloosheid. Het is een stad van uitersten. De potentie van de grootstedelijke regio is een magneet voor economische ontwikkelingen. Het aanbod van vrije sector woningen ligt hoog, terwijl de vraag naar sociale huurwoningen toeneemt.
Enerzijds vindt er massaconsumptie plaats, anderzijds wordt lokaal ondernemen steeds lastiger. Machtige ketens (groot kapitalisme) verdrukken het klein- en middensegment. Dit trekt een wissel op het klimaat maar ook op ons eigen welzijn.
Mijn focus ligt op een circulaire groene en sociale economie. Wie vanuit intrinsieke motivatie werkt en leeft heeft minder behoefte aan big-bigger-biggest.
Als kersverse moeder van een prachtige dochter vind ik het belangrijk om een leefbare toekomst voor onze kinderen te garanderen. Onafhankelijk met een minimale overheidsinterventie en een maximale zelfvoorziening, die ons collectief dient.
Een basisinkomen als aandeel in de collectieve rijkdom en welvaart zou een mensenrecht moeten zijn in plaats van een armoede vangnet. Ook een scholingsfonds zou bijdragen aan een duurzame arbeidsparticipatie."


8. Wietze Brandsma

Het internet biedt ongekende mogelijkheden om in contact te komen met anderen en samen te werken. Software ontwikkeling is noeste arbeid en vereist samenwerking, maar die wordt bedreigt door monopolies. Met software patenten kan iemand anders aanspraak maken op jouw werk. Het doorgeschoten copyright en de handel in persoonsgegevens maken het nog erger.

Monopolievorming speelt niet alleen op het internet, maar in de hele samenleving. Monopolies ontwrichten de democratie en tasten de rechtsstaat aan, de lokale economie, ondernemerschap en de bestaanszekerheid. We zien een opeenstapeling van problemen: hoge energie en voedsel prijzen, neergedrukte lonen, en het afwentelen van kosten op de samenleving.

De kern van het probleen is de gebrekkige handhaving van de mededingingsregels. Daarom willen Piraten de mededinging nieuw leven inblazen en de handhaving serieus nemen. Een vrije markt is vrij als deze vrij is van buitensporige monopoliemacht en open voor nieuwe toetreders.

Ons doel is jou in staat te stellen om je eigen leven vorm te geven in een vrije informatiesamenleving.


9. André Linnenbank

"Ik ben André Linnenbank. geboren in 1962 in Amsterdam, maar opgegroeid in de Zaanstreek.
Ik heb natuurkunde gestudeerd en heb 25 jaar als onderzoeker (en techneut) in de cardiologie gewerkt. Ben daarop gepromoveerd in de geneeskunde.
Piraten geloven in de kracht en kennis van burgers. Daarom vinden wij dat beslissingen lokaal genomen moeten worden waar dat kan en alleen op een breder niveau als dat moet. Helaas is het zo dat veel grote bedrijven alleen maar in toom gehouden kunnen worden door groot een politiek machtsblok. Zelfs Nederland is als land niet sterk genoeg tegen de lobby van de grote bedrijven. Dat geldt niet alleen voor de grote internetbedrijven maar ook voor de medische industrie.

Onze vier europarlementariers uit Duitsland en Tsjechië hebben de afgelopen jaren al veel bereikt om onze privacy te waarborgen, maar er moet nog veel gebeuren en, helaas, nog meer domme plannen worden tegengehouden. Het is daarom van belang dat we in het Europees parlement vertegenwoordigd blijven en dat we de fractie gaan versterken met Nederlandse piraten."


10. Otto ter Haar

Otto was IT-consultant en is nu particuliere belegger en partijvoorzitter van De Groenen. Hij wil in Europa samen met de Piratenpartij zonder uitstel of vertraging de uitstoot van broeikasgassen in Europa terug brengen naar nul. Otto is actief als aandeelhouder van ING en Ahold Delhaize en certificaathouder van de Rabobank om samen met Milieudefensie bedrijven te bewegen zich aan te passen aan planetaire grenzen. Met Extinction Rebellion voert hij actie om ook de overheid daartoe aan te zetten.


11. Eskild Wikkeling

"Mijn naam is Eskild Wikkeling en ik ben ICT-er. Ik woon in Reeuwijk met mijn vrouw Pamala en onze kinderen Yse en Olli. In mijn vrijetijd bak ik regelmatig brood en ik vind het heerlijk om met onze hond te wandelen in de natuur.
Namens de Piratenpartij stel ik mij kandidaat voor het Europees parlement. Ik wil mij vooral inzetten voor de digitale burgerrechten en (online) privacy van iedereen in Nederland en de rest van de Europese Unie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat iedereen betaalbare en betrouwbare toegang heeft tot breedband internet, dat zou een nutsvoorziening moeten zijn.
De overheid heeft nog een flinke weg te gaan om alle mogelijkheden van de huidige informatiesamenleving te benutten om het leven voor de burgers eenvoudiger te maken. Waarom moet je bijvoorbeeld informatie die de overheid al heeft vaak opnieuw invullen op formulieren? Daarnaast vind ik het belangrijk dat we erop letten dat de overheid het recht op (online) privacy goed bewaakt en ook zelf op een verstandige manier omgaat met de data die ze verzamelt en beheert."

Stem 6 juni Piratenpartij - De Groenen!


12. Paul Berendsen

Paul Berendsen zat sinds 1994 namens De Groenen in stadsdeelraad Amsterdam Oud-Zuid en ondersteunt onze fracties in Nieuw-West en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.


13. Teunis van Nes

"Geboren 25-08-1952 als dorpeling, Rijsoord, onder de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht.
School vond tie niks an, toch klom tie op, techniek was leuk, MTS door naar HTS.
Na het stagejaar gebleven bij een bedrijf, dan na 2,5 jaar zijn eigen bedrijf in Zeeland. Kloetinge/Goes.
Onrecht, daar kon ik niet tegen. Pas veel later kreeg ik te horen dat ik, Teunis van Nes, een directe afstammeling ben van Aert van Nes, bevelhebber van de vloot onder zijn boezemvriend Michael de Ruyter. Geen toeval dat Zeeland mij aantrok, de boulevard in Vlissingen.
Onrecht, Aerdt kon niet overweg met al die onrechtvaardige regeltjes. Gemaakt door de toen al omhoog gepromoveerde aansturende ambtenarij en samen met grote ondernemingen ( VOC ) politici toen al omkocht door hun vrij te stellen en privileges te geven.
Ik, Teunis van Nes, maak mij sterk voor gelijkheid, vrijheid en broederschap, dat is mijn doel, geen media hetze om andere redenen dan uitgesproken en gepubliceerd.
Een open overheid, daarmee samenwerken."


14. Kirsten Zimmerman

"Ik ben Kirsten Zimmerman en woon sinds 1994 in Amsterdam, waarvan de laatste zes jaar in de Van der Pekbuurt in Noord, een soort dorp met stadse, zeer diverse mensen. Ik heb Engels, genderstudies en journalistiek gestudeerd en veel verschillende banen gehad: van maatschappelijk werker in de huiskamer van de tippelzone bij Sloterdijk tot redacteur bij Greenpeace. Op het moment schrijf ik een boek over een groep van 46 mannen die op 2 maart 1945 in de Achterhoek zijn gefusilleerd. Daarnaast publiceer ik artikelen en gedichten op mijn blog Kirsten Zeemeermin. Ik ben lid van Vrouwenraad WomenMakeTheCity, die strijdt voor een rechtvaardige en inclusieve stad. In mijn buurt zet ik me in voor de huurdersvereniging en het aardgasvrij maken van de wijk op een echt groene en betaalbare manier. Het is een voorrecht om als kritische Amsterdammer in Noord te wonen, waar op dit moment zoveel gebeurt: in een rap tempo wordt er gebouwd, mijn buurt verhipt en het groen komt in gedrang. Genoeg ontwikkelingen om me samen met anderen over te buigen."


15. Madé Linschooten

Als jongere is het lastig om een goede representatie van jezelf te kunnen vinden in de politiek. Dit komt vooral doordat de meeste jongeren bezig zijn met andere dingen en de ‘oudjes’ in de politiek te weinig tijd en moeite steken in onderwerpen die juist voor jongvolwassenen belangrijk zijn. Op deze manier is een vicieuze cirkel ontstaan die maar niet gebroken wordt. En toch ga ik dat proberen!
Ik ben opgegroeid in een zogenaamde rechts-conservatieve-kring die een hekel heeft aan verandering of progressie. Zelf sta ik heel anders in het leven. Ik vind juist dat verandering op z’n tijd goed is en dat we nooit stil moeten blijven staan. Met de gedachte dat vroeger alles beter was bereiken we helaas helemaal niets en daarom moeten we er samen voor zorgen dat de toekomst iets is om naar uit te kijken, in plaats van te vrezen.
De afgelopen jaren is het ook duidelijk geworden hoeveel mensen gevoelig zijn voor desinformatie. Gevoed door angst en frustratie delen we massaal berichten die onheilspellende gedachtegangen bevestigen en ziet een grote groep de journalistiek als de vijand. Als journalistiek-ingesteld persoon wil ik deze ongegronde vrees tegen gaan. Ik vind dat beslissingen in Nederland moeten worden gemaakt op basis van feiten en niet op onderbuikgevoelens. Uit cijfers blijkt bijvoorbeeld dat als we zo doorgaan het klimaat naar de knoppen gaat. Dan kun je misschien het gevoel hebben dat dat wel meevalt, maar de feiten liegen niet. Daarom kies ik voor ‘Feiten boven Fabels’ en ‘Voor mensenrechten en Tegen inperking daarvan’.

Daarom Piratenpartij - De Groenen.


16. Jean-Aimé Musangamfura

"Mijn naam is Jean-Aimé Musangamfura. Ik ben opgegroeid in het mooie Friesland (Sneek). Wat ik vooral belangrijk vind is om ervoor te zorgen dat er in onze maatschappij Internationale solidariteit is en dat er omgekeken wordt naar mensen in zwakkere posities met integriteit.
Dat jongeren vanuit hun sterkte worden benaderd. We leven in een maatschappij waar jongeren met een vluchteling verleden vaak worden benadeeld en de media een sterke bijdrage levert aan polarisatie. Dit vind ik erg zorgwekkend. Zinloos geweld, digitalisering en overconsumptie terwijl aan de andere kant van de wereld mensen te maken hebben met tekorten. In Europa kantelen we met een Europese droom die steeds verder van de mens lijkt te verdwijnen.
Meer Europa, minder Europa. De moderne problemen kunnen we niet alleen oplossen. Daarentegen, om mensen weg te schuiven als euroscepsis vind ik niet kunnen. Juist door samen te werken en naar elkaar te luisteren komen we een stapje verder. Duurzaamheid, corporate sociaal responsibility, mensen rechten, armoede bestrijding en een weerbare digitale samenleving is waar ik me voor wil inzetten.
En dit zonder een blindoog te sluiten voor de rest van de wereld. Als iemand van Afrikaanse afkomst vind ik het belangrijk om ervoor te zorgen dat eerlijke verwachtingen worden geschept."


17. Pejman Darvish-Zadeh

"Geboren in Iran, 37 jaar in Brabant. Ik werk 28 jaar in de geestelijke gezondheidszorg en binnen de reguliere zorg.

Vechten tegen (institutionele) discriminatie, pesterij, uitsluiting en alles wat mensen uit elkaar drijft, is wat ik belangrijk vind. Dat heb ik gedaan door actief te zijn in de leerlingenraad, ondernemingsraad, als kaderlid bij de FNV en nog tal van andere organisaties.

Als Piraat wil ik zaken veranderen door tegen de gevestigde orde te schoppen, want anders verandert er niks. Dat doe ik samen met de burgers en de andere Piraten. In deze missie hoop ik ook op jouw steun en inzet te kunnen rekenen."


18. Leontien Werner-Wafelman

Mijn naam is Leontien Werner-Wafelman. Ik ben 63 jaar, en sinds 2017 lid van de Piratenpartij. Ik kan het Europese programma van de Piratenpartij en dat van de Groenen uitdragen omdat het voor een groot deel mijn standpunten omvat.
Daarom sta ik op de lijst van Piratenpartij - De Groenen voor de komende Europese verkiezingen.

Ik geloof in Europese samenwerking ter verbetering van de leefomstandigheden van alle Europese burgers.Het gaat de Piraten en de Groenen om bestaansrecht voor iedereen: door te streven naar een basisinkomen, een toekomstbestendig milieu, goede gezondheidszorg (geestelijk, lichamelijk en sociaal), woningen, vervoer, privacy.
Het belang van vrije toegang tot een open internet is essentieel.

Ik verheug me op het spreken met diverse mensen tijdens de campagne.


19. Rob Visser

Gedreven bezig voor de toekomst.

Heel veel diersoorten worden bedreigd door het gedrag van de mens. Inclusief de mens zelf. Als we ons gedrag niet bijsturen zullen we uitsterven. Met ons zijn dan heel veel levensvormen verloren gegaan en de rest leeft vrolijk verder.

Veranderingen zijn niet alleen nodig om de natuur te behouden. Natuurlijk moeten we stoppen met gif spuiten in bodem, water en lucht, zodat we weer gezond kunnen eten, drinken en ademen. Maar ook andere terreinen vragen om herijking van waarden, normen en verantwoordelijkheden. De financiële en de farmaceutische sector, evenals de zorg, het onderwijs, de bouw en niet in de laatste plaats de media.

In die laatste sector ben ik werkzaam geweest sinds voorjaar 1990. De tijd dat ik ook begon aan een twee jaar durend voorzitterschap in het landelijk bestuur van politieke partij De Groenen. Ook was ik kandidaat voor de Tweede Kamer in 1994 en 1998 en voor andere organen, zoals Europees Parlement (1994), gemeenteraad (1990) en Provinciale Staten (1991, 1995, 2003, 2019).

In mijn rol als journalist en adviseur werkte ik onder meer voor personeelsbladen, relatiemagazines en vakbladen op het gebied van Arbo, HR, kwaliteitszorg en marketing. Tevens schreef ik het boek Een bedrijfsblad maken. Menigmaal keek ik met verwondering naar de wereld van opdrachtgevers, met hun ambities, illusies en eigenwaan. Dat gold ook het functioneren van de media met hun oppervlakkigheid, scoringsdrift en soms minachting voor de informatiebehoefte van lezers, kijkers en luisteraars.

Nu mijn AOW-leeftijd nadert komt het accent te liggen op belangeloos bijdragen aan de innovatie van mijn vakgebied rond de volgende kwesties:

 • hoe vinden we instrumenten om het waarheidsgehalte van publieke uitspraken te beoordelen, bijvoorbeeld van bedrijven en overheden rond Schiphol, Tata Steel, mest, stikstof, klimaat?
 • kunnen we een systematiek ontwikkelen om bedrijven te stimuleren tot betere ethische afwegingen bij het communiceren met hun doelgroepen?
 • hoe kunnen we de overgrote meerderheid van goedwillende gebruikers van sociale media helpen een sfeer vrede en respect te bewaren, ondanks de uitwassen met (valse) beschuldigingen, bedreigingen en beledigingen die zo vaak te ronde doen?
 • hoe kunnen we de media ondersteunen om meer evenwicht te scheppen tussen de belangen van hun bronnen en die van hun lezers, op de korte en vooral ook de lange termijn?

Op alle gebieden zijn grote stappen vooruit denkbaar, als we dat samen doen.


20. Sepehr Yadegari

"Wat de politiek anders moet doen is de besluitvoering. Beslissingen worden nu genomen ‘zomaar’. Dat is vooral handig wanneer andere belangen betrokken moeten worden. Maar voor ons als burger onwenselijk.
Ik doe dat anders. Ik wil dat ook de gevestigde orde het anders gaat doen. Als dat niet lukt, moeten we de gevestigde orde wijzigen. Om die twee redenen stel ik mij kandidaat.
Mijn werkwijze is ‘wat is het probleem dat moet worden opgelost?’. De keuze uit de oplossingen maak ik op basis van de eerste vraag. Wanneer de keuze beperkt is tot twee opties toets ik met ‘in extremis verkrijgt men duidelijkheid’."


21. Tjerk Feitsma

Tjerk Feitsma: Een Gedreven Piraat met een neuroinclusieve visie voor de Toekomst

"Ik ben Tjerk. Ik ben Piraat. Ik ben gevraagd mij verkiesbaar te stellen, en ik ben actief als lijstduwer, en vertegenwoordig met mijn kandidatuur de neurodivergente gemeenschap."

Met deze eenvoudige, doch krachtige woorden, vangt Tjerk Feitsma de essentie van zijn toewijding aan de Piratenpartij. Als een van de kandidaten voor de Europese verkiezingen, belichaamt hij de hoop op verandering en vooruitgang in het politieke landschap van Europa.

Feitsma's betrokkenheid bij de Piratenpartij gaat ver terug. Hij is verkiesbaar geweest in bijna alle verkiezingen voor de partij, behalve de Europese verkiezingen. Voor hem is elke verkiezing een spannend moment, vol hoop en potentieel, maar soms ook pijnlijk. Het gaat niet alleen om winnen, maar ook om de kans om te strijden voor een betere toekomst, voor alle burgers, nu en in de toekomst. “Meedoen is leuk”, zegt hij, maar ik heb meer interesse in de zetels die we kunnen winnen, en de impact die we daarmee kunnen maken”.

In zijn eerdere betogen uitte Feitsma zijn diepe bezorgdheid over kwesties als privacy, digitale rechten, de inclusie en gelijkwaardige kansen voor neurodivergente mensen in de maatschappij, en de invloed van grote bedrijven op onze samenleving. Hij verzet zich tegen overheids- en bedrijfspraktijken die onze privacy bedreigen en onze vrijheden beperken. Zijn passie voor een eerlijke, democratische samenleving drijft hem om te vechten tegen beleid dat de belangen van de burgers schaadt, binnen, en buiten de Piratenpartij.

Feitsma's visie op de toekomst is er een van hoop en optimisme. Hij wil een maatschappij die wordt ingericht op de behoeften van toekomstige generaties, waar privacy wordt gerespecteerd en waar individuele vrijheden worden beschermd. Hij staat op tegen beleid dat onze wereld verknoeit en verprutst voor kortstondig commerciële winsten, en pleit voor een eerlijker belastingsysteem dat multinationals en belastingontduikers aanpakt. “Dat lijkt me heel gewoon, maar als dat radicaal is, ben ik blij dat ik die positie naar voren breng”.

Voor Feitsma is zijn positie op de lijst niet louter een kwestie van rangorde; het is een bewijs van zijn toewijding aan zijn idealen en aan de mensen voor wie hij zich inzet. Als Piraat staat hij zij aan zij met iedereen die gelooft in een betere toekomst, een toekomst waarin de stem van het individu gehoord wordt en waarin politieke partijen zich inzetten voor de belangen van alle burgers.

Feitsma doet tevens mee, om als trotse autist, de neurodivergente gemeenschap te vertegenwoordigen in de politiek. “Ik heb wel 100 plannen, voor een neuroinclusiever Europa. Als ik die zetel krijg, gaan we daar meters mee maken”.

Met zijn vastberadenheid, integriteit en visie op een rechtvaardiger en neuroinclusiever Europa, belooft Tjerk Feitsma een krachtige stem te zijn voor verandering en neuroinclusie in het Europees Parlement, als hij afgevaardigd zal worden. “Maar laten we realistisch zijn: Stem Matthijs. Een uitzonderlijk goed piraat en…….Als er een iemand net zo hartgrondig idealistisch is als ik, dan is hij het wel”. Stem op de Piratenpartij, en help mee om een Europa te bouwen dat de waarden van vrijheid, gelijkheid en solidariteit omarmt.


22. Edy Bouma

"Vlak voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 ben ik zeer bewust lid geworden van de Piratenpartij nadat ik op advies van mijn zoon het programma van de PPNL had gelezen. Het bleek dat ik mij voor een zeer groot deel goed kon vinden in de uitgangspunten van een partij die tot die tijd niet echt op mijn netvlies stond. Sinds begin vorig jaar ben ik binnen de PPNL actief als lid van het Presidium en heb ik de twee laatste ALV’s voorgezeten.

Ik heb mij kandidaat gesteld voor de Europese Verkiezingen omdat ik allereerst van mening ben dat de Piratenpartij meer aandacht verdient. Net zoals mijzelf is overkomen maakt onbekend onbemind en dat moet veranderen. Ik ambieer geen lijsttrekkerschap, maar ben beschikbaar om op een fatsoenlijke plaats mee te helpen om ons die eerste zetel te helpen veroveren die nodig is om verdere stappen te kunnen maken. En ik ben inmiddels goed bekend met het politieke handwerk."


23. Nabille El Hajoui

Deze levensgenieter kent elk hoekje en gaatje van het uitgaanscircuit in Amsterdam, en dan vooral de technoscene, maar als je hem alleen maar ziet als iemand die goed de beest kan uithangen, doe je hem echt te kort. Hij heeft zich gespecialiseerd in het recylen van spullen op een milieuvriendelijke en creatieve manier, Recycle Art. Op dit moment is schuim zijn materiaal. Geef hem een oude bank en hij maakt van het schuim oude kussentjes, gebruikmakend van de kunsten die hij van zijn oma afkeek als zij tapijtjes maakte. Ook heeft hij een techniek ontwikkeld hoe je met zo’n lipje van een blik schilderijen kan ophangen.


24. Angeline Pot

"Mijn naam is Angeline Pot en ben 68 jaar en sinds juli 2022 lid van de Piratenpartij.
De standpunten van deze partij spreken mij grotendeels aan, vandaar dat ik op de kieslijst voor de Europese verkiezingen sta.

Wat mijn aandacht heeft is de zorg, naast de standpunten van de partij. Wat ik zie en zelf ervaar wordt die afgebroken tot in het onmenselijke toe.
Waar ik mij ook hard voor wil maken is de diversiteit van mensen. Dat vind ik terug in de Piratenpartij en zou veel meer zichtbaar moeten zijn in de maatschappij.
Ik wil gaan voor een inclusieve samenleving.

Ook vind ik het leuk om in debat te gaan en met mensen te praten tijdens de campagne.

Een vriendelijke groet,

Angeline Pot,
Den Helder"


25. Branislav Plesa

"Ik kan niet tegen onrecht, ik ben begaan met mijn medemens en ik kan niet tegen slecht management. Ik ben van mening dat Europa op dit moment onder zeer slecht management staat en wil graag mijn best doen hier verandering in te brengen, helpt u mee? Be your own hero."


26. Dylan Hallegraeff

Tijdens de Europese Verkiezingen kun je stemmen op Dylan Hallegraeff uit Den Haag.

Dylan is een maker in de brede zin van het woord: dus van realtime calculated 3d-graphics tot lasershows en van lichteffecten tot hardcore tekno. In dit proces loop je onherroepelijk tegen juridische grenzen aan van wat wel en niet toegestaan is. Dit is een mijnenveld. De huidige copyright wetgeving belemmert creativiteit, terwijl deze juist was opgezet om creativiteit te bevorderen. Niet commercieel gebruik van beschermde werken moet toegestaan worden, zodat we met z’n allen weer de creativiteit terugkrijgen.

In de loop der decennia is de berg IP toegeschreven aan Dylan behoorlijk gegroeid. Code, muziek, patches, video’s, 3d-graphics lopen snel op als je bezig bent de benodigde 10.000 uur ergens in te steken. Maar een registratie bij Buma/Stemra heeft levenslange implicaties, die ook na het uitschrijven blijven staan. De rol van Buma/Stemra in de samenleving is ernstig aan evaluatie toe.

Er is meer nodig dan alleen een hervorming van auteursrecht. Het huidige democratisch systeem is hard aan een update toe. Momenteel lopen er plannen om het Wetsvoorstel Burgerforum kiesstelsel te implementeren. Dit is allemaal fluff rondom het opwerpen van barrières voor startende partijen teneinde te zorgen dat de zittende partij minder zetels verliezen en dus minder subsidie krijgen. Een ordinaire cashgrab met een democratisch vernieuwingslaagje er omheen.

Wat we nodig hebben is echte vernieuwing. De burger moet weer betrokken raken en meer kunnen doen dan 1x per vier jaar een vakje in te kleuren. Het is niet raar dat een groot deel van de samenleving aangeeft zich niet gehoord te voelen.
In plaats van het hard werken aan nieuwe manieren om burgerparticipatie te verhogen worden nu allerlei wetten aangepast om het nieuwe partijen onmogelijk te maken om ooit die eerste zetel te behalen.

Hetzelfde met woonrechten. Ook hier vindt al jaren een achteruitgang plaats. De Wet kraken en leegstand werd ingevoerd zonder enig alternatief. Een gehele subcultuur werd weggevaagd en er kwam niets voor in de plaats. Allerlei schimmige antikraakbureau’s sprongen in het achtergelaten gat en dakloosheid nam schrikbarend toe. Was kraken achterhaald? Misschien. Maar je kan niet kraken verbieden zonder een oplossing te bieden voor de problemen die kraken oploste. Want nu zitten we met een enorme explosie van verwarde mensen en dakloosheid onder jongeren. Pak de cijfers er maar eens bij en je ziet een wel heel opvallende correlatie tussen het kraakverbod en de toename van eerdergenoemde categorieën. Het is tijd voor een gedegen armoedebeleid en niet alleen rond Kerst.

Er zijn meer gebieden in de samenleving waar een ernstige achteruitgang zichtbaar is. Ik noem bijvoorbeeld wetsvoorstel Lijst 1A van Blokhuis en Grapperhaus waarbij hele productgroepen verboden worden terwijl de samenleving juist roept voor exact het tegenovergestelde: decriminalisatie en legalisatie. Dit soort blanket laws remmen chemische innovatie en dragen enkel bij aan ondermijning in plaats van deze te bestrijden.
Wat we nodig hebben is een breed debat over zaken die normaal gesproken onbesproken zijn. Wat we nodig hebben is een politieke partij die zorgt voor een update. Want die is hard nodig.


27. Astrid Abendroth

"Mijn politieke hart ligt bij rechtvaardigheid en redelijkheid. Dat is dus is dus niet goed gegaan de afgelopen jaren. Wat mij helemaal niet bevalt zijn de steeds strakkere regels en controle op alle gebied. Of het nou gaat om diploma’s en registratie zonder welke je wordt buitengesloten in veel beroepen. Of om wonen, je registratie in een gemeente, die niet lukt in een tijdelijke woning, of om de uitkeringen waarmee je helemaal niet meer mag werken: ik vind het veel te star en dat is zwak uitgedrukt.

Het moment is nu gekomen dat ik er wat aan ga doen."


28. Dmitri Schrama

Wie is Dmitri?

Lange-tijd piraat, idealist, en een groot voorstander van gelijkwaardigheid en vrijheid.
Die vrijheid ligt veelal besloten in informatie. Informatie = kennis & Kennis =macht. En wij kunnen alleen vrij zijn als wij onze gelijkheid, onze waardigheid en onze eigen macht kennen.
Daarom staat de piratenpartij voor een vrije informatiesamenleving. Zodat de kennis die gecreëerd word in universiteiten vrij word. Zodat iedereen kan innoveren en Nederland kan helpen de transitie te maken naar de 21ste eeuw. Kennis moet gedeeld kunnen worden anders kan het niet groeien.
Daarbij willen wij kennis kunnen nemen van wat de overheid doet en welke verbindingen er bestaan tussen de overheid en het bedrijfsleven. En wij willen meer transparantie van die overheid en bedrijven.
Wij moeten de overheid kunnen bekijken. Want zij vertegenwoordigen ons.
Wij willen geen achterkamertjes politiek meer. Wij willen transparantie zodat wij degene die verantwoordelijk zijn ter verantwoording kunnen roepen.
Ook willen wij dat jouw privacy gewaarborgd is. Met de opkomst van het internet in ons dagelijks leven is het steeds gemakkelijker geworden voor overheden en bedrijven om ons te bekijken. En ja ze kijken en ja je hebt wel iets te verbergen. Stel je voor dat het je moeder is die constant met al je berichten mee leest. Dan zou je ook bepaalde dingen misschien niet zeggen. De overheid voelt misschien niet als je moeder, dus boeiend… maar ze heeft, net als je moeder, wel degelijk een grote invloed op jouw directe leven.
Als je het gevoel hebt dat je niet mee mag/kan/wil doen met de politiek dan klopt dat. Als je denkt dat de wereld naar de haaien gaat, dan is dat ook zo. De enige manier om een betere wereld voor elkaar te krijgen is door je die voor te stellen en er naar toe te leven. Wat mij betreft zijn wij de partij die jou de ruimte wil geven om daar naar toe te werken.

Dus: Stem voor jezelf. Stem piraat.


29. Steven Russchenberg

Steven is sinds 2012 actief lid van de Piratenpartij. Hij heeft een achtergrond in de horeca, zorg en ICT.

“De zittende politieke partijen houden mijns inziens te veel vast aan methoden die niet meer voor ons werken. Piraten zijn nieuwsgierig en toekomstgericht en staan daarom open voor nieuwe inzichten, maar wel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Wij willen evidence-based en geen fact-free-politics.“


30. Peter Braun

Peter is al ruim 10 jaar lid van de piratenpartij en woont in de mooie wijk “Hopel” in Kerkrade.

Hij is daarvoor ruim 20 jaar geluidtechnicus geweest en daarna journalist en fotograaf voor de jongerensite van Landgraaf en heeft onder andere ook in de wsw-raad gezeten.

Tegenwoordig maakt hij nog steeds in zijn vrije tijd foto’s onder het creative common licentie model , schrijft wordpress plugins en maakt wordpress templates en werkt als operator in Gronsveld.


31. Arjan Bresser

"Ik ben Arjan Bresser 41 jaar en woon met mijn vrouw en tweeling van 14 in Dukenburg. De Groenste wijk van de stad waar we lekker wandelen door de Staddijk met onze boxer Prince Buster. Ska muziek is waar ik graag op dans. Nijmegen is voor mij een mooie studentenstad met veel mogelijkheden. Persoonlijk vind ik het heerlijk om op de fiets te stappen of in de bus en door de stad te rijden. Om vervolgens ergens bij een leuk optreden of op een fijn terras te belanden zoals bij Hubert, De Kaaij of De Achtertuin. Na enkele jaren bij Breng op de stadsbus te hebben gewerkt. Ben ik de stad nog meer gaan waarderen. Momenteel ervaar ik de stad vanuit de HAN waar ik nu werkzaam ben. Een mooie plek waar veel mensen van binnen en buiten de stad samenkomen. Via Wijland Woonpioniers ben ik ook bezig met sociale woningbouw. Met deze groep mensen proberen we als woonvereniging 20 circulaire sociale huurwoningen te bouwen. Mensen blij maken en een praatje maken maakt mij blij. Wat beweegt iemand, waar kom je vandaan zijn vragen die ik dan graag stel. Na zoveel mensen ontmoet en gesproken te hebben hoop ik namens de Piratenpartij wat voor de Nijmegenaren te kunnen betekenen. Met de Piratenpartij hoop ik een basisinkomen voor alle Nijmegenaren te bereiken. Ook zou ik burgerberaden willen gebruiken om prioriteiten in de wijken vast te stellen. Als Nijmegenaar wil ik graag dat we weer meer tijd voor elkaar krijgen, elkaar niet in hokjes plaatsen, voor elkaar klaarstaan wanneer nodig en elkaar kunnen vertrouwen. Nijmegen zijn en maken we met zijn allen."


32. Paul Freriks

Paul heeft meer dan 21 jaar in de gemeentepolitiek gezeten. Eerst voor de SP, later richtte hij Sociaal Zevenaar op. Hij wordt in de politiek een luis in de pels genoemd, maar wel een met het hart op de goede plaats. Freriks is allergisch voor onrechtvaardigheid.


33. Stefan Dekkers

"Het gaat mij centraal om de waarden van de Piratenpartij, waarden waar ik zelf ook voor sta en waarden die ik voor iedereen ook zou bepleiten; transparantie bij de Nederlandse beleidsmakers, vrije uitwisseling van ideeën en beperking van overheidscontrole. Voor mij is belangrijk dat deze waarden tot uiting komen in een samenleving waar wij allemaal waardig en onaangetast in kunnen leven.

Transparantie in Nederland is dan ook mijn hoofdthema en mijn platform voor kandidaatschap. Transparantie is het enige reële middel tegen corruptie, tegen zaken die het zonlicht niet kunnen verdragen. Zonder transparantie hebben we geen democratie en geen controleerbare overheid. Ik kan niet genoeg de onmisbaarheid van transparantie benadrukken. Heimelijke gesprekken met grote invloed op Nederlands beleid moeten verleden tijd worden.

Het is voor velen nog steeds onduidelijk welke invloed er wordt uitgeoefend door industrielobbyisten in Nederlands beleid. Beleidsmakers en burgers krijgen zeer minimale inzage, wat de controleerbaarheid van de Nederlandse overheid inperkt. Vanuit de EU wordt Nederland regelmatig aangesproken over de lage mate van transparantie.

Met de vordering van transparantie en correcte informatie, kan directe democratie ook onderdeel worden van het beleidsvormingsproces. Het zou een goed begin zijn om het bindend referendum vaker in te zetten, en actief te controleren of er gehoor wordt gegeven aan de uitkomst."


34. Peter Kemmink

"Mijn naam is Peter Kemmink en ik ben sinds 6 jaar lid van De Groenen. Ik woon momenteel in Lelystad, vroeger in Amsterdam. Ik ben lijstduwer en wil graag bijdragen aan de verkiezingen."


35. Vincent van der Velde

Vincent van der Velde is strafrechtadvocaat, was bestuursvoorzitter van de Piratenpartij en wethouder voor Leefbaar Almere.


36. Anne de Bruijn

Een betere wereld begint bij jezelf probeer ik al sinds mijn tienerjaren in de praktijk te brengen. Eerst vooral met betrekking tot het milieu. Later zijn daar ook mensenrechten in het algemeen, vrouwenrechten en gelijkheid in het bijzonder maar ook dierenwelzijn bij gekomen. Door mijn koop- en stemgedrag probeer ik daar een steentje aan bij te dragen.
Daarnaast leven we ondertussen in een informatiesamenleving, dat geeft vele mogelijkheden, ook voor iemand in een ontwikkelingsland om gemakkelijk en snel bij informatie te komen bijvoorbeeld. Of om het gat tussen politiek en de vrouw op straat te verkleinen. Bijvoorbeeld door transparanter te zijn hoe beleid tot stand komt en in een vroegtijdig stadium mogelijkheden voor input te creëren. Uiteraard zijn er ook nieuwe uitdagingen zoals cybercrime en de noodzaak om online privacy de aandacht te geven die het verdient en de impact die het heeft en gaat hebben op de arbeidsmarkt.
Als je hier echt om geeft is de Piratenpartij in mijn ogen de enige politieke partij die op al deze punten echt het verschil maakt. Liberaal, sociaal, groen en van deze tijd. Bovendien pro Europa maar wel kritisch over hoe het nu georganiseerd is. Meer transparantie over bijvoorbeeld de invloed van lobbyisten. Zaken die regionaal georganiseerd kunnen worden ook regionaal organiseren en vice versa. En een echt internationale partij die al jarenlang in diverse (Europese) landen actief is.


37. Tom Bakkers

"Ik beschouw politiek als een noodzakelijk kwaad: de breuken in de samenleving en de versnelde opwarming van de aarde baren me zorgen. Grote nieuwe problemen vragen om originele, maar drastische maatregelen en ideeën. De Groenen en de Piratenpartij hebben die gelukkig. Vandaar dat ik al vele jaren bestuurslid van De Groenen ben. Geïnspireerd door de vruchtbare samenwerking met de Piratenpartij in Amsterdam besloot ik twee jaar geleden ook Piraat te worden. In onze op hol geslagen informatiesamenleving, waarin data, algorithmes en Ai steeds meer ons leven gaan bepalen is het belangrijk een politieke partij te steunen en te kiezen die van deze zaken echt verstand heeft."


38. Jaap van Gelderen

"Roept de mens collectief de zelfvernietiging over zich uit?
Ik ben een milieu-activist en loop mee met zoveel mogelijk klimaatmarsen en milieu-demonstraties, omdat ik het niet bij woorden wil laten. Ik maak me vreselijk veel zorgen om de aarde, om de natuur. Alles dreigt kapot te gaan, oerwouden worden gekapt, mooie rivieren afgedamd, hele eco-systemen raken verwoest."


39. Auke van Breemen

De grote uitdaging van deze tijd is te bepalen welke beslissingen op welke wijze en op welk politiek niveau genomen moeten worden. Een voorbeeld. Bedrijven spelen nationale overheden tegen elkaar uit om zo min mogelijk belasting te betalen. Dat gaat ten koste van alle burgers in Europa omdat minder middelen aan publieke voorzieningen worden besteed en het versterkt de positie van bedrijfskapitaal ten opzichte van overheden en burgers. Alleen op Europees niveau kan gewerkt worden aan harmonisering van de bedrijvenbelasting. Zo vraagt ook het inperken van de datahonger van big techbedrijven, die consumenten reduceren tot grondstof, beleid op Europees (en liefst ook op mondiaal) niveau. Zie het complete programma van de Europese piraten.

In 2017 werd ik lid van de Piratenpartij. Ervaringen, opgedaan tijdens en na mijn onderzoek naar leerlingen die uit het onderwijs vallen en thuis komen te zitten, lagen ten grondslag aan dit besluit. Inmiddels ben ik co-coördinator van ons Wetenschappelijk Bureau. Door mijn thuiszittersonderzoek is mijn belangstelling verschoven naar bezwaar-, klacht- en integriteitsprocedures en het ontwikkelen van gereedschappen die dergelijke procedures kunnen helpen voorkomen. Een voorbeeld van het laatste treft u aan in de rubriek onderzoek. Een voorbeeld van het eerste in de rubriek dossiers. De komende weken zal ik dat dossier vullen. Gaandeweg zal duidelijk worden dat hoogleraren, belast met het bewaken van wetenschappelijke normen, zichzelf niet aan die normen houden. Kernpunten van de Piratenpartij komen daarbij aan de orde, zoals eigendom data, patentaanspraken, transparantie jegens degenen waarover geoordeeld wordt, wetenschappelijke - en bestuurlijke integriteit.


40. Goof Pontier

"Met grote enthousiasme wil ik mijzelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is Goof Pontier, en ik ben vereerd om op de kieslijst te staan voor onze partij. Als inwoner van Doetinchem, waar ik al mijn hele leven woon, ken ik de gemeenschap door en door. Mijn 35 jaar op deze aarde hebben me geleerd dat betrokkenheid en actie de sleutels zijn tot echte verandering.
Mijn decennium lange ervaring in de gemeenteraad van Doetinchem, waar ik niet alleen als raadslid heb gediend maar ook als vice-voorzitter, heeft me een diepgaand inzicht gegeven in het politieke proces en hoe we het kunnen gebruiken om het leven van mensen te verbeteren. Daarnaast heb ik mijn passie voor debatteren gebruikt om anderen te inspireren en te motiveren om hun stem te laten horen.
Als ambulant begeleider in de zorg en werkzaam bij een opvang voor dakloze jongeren, heb ik dagelijks te maken met de uitdagingen waarmee mensen in moeilijke situaties worden geconfronteerd. Mijn hart ligt bij degenen die het meest kwetsbaar zijn in onze samenleving, en ik geloof dat we als partij een verschil kunnen maken door voor hen op te komen.

Mijn visie op een groene, vrije samenleving komt voort uit het besef dat duurzaamheid niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor onze gezondheid en uiteindelijk voor de economie. Het is van cruciaal belang dat we ervoor zorgen dat de lasten van deze investeringen eerlijk worden verdeeld, zodat niemand wordt achtergelaten. Samen kunnen we streven naar een toekomst waarin iedereen de kans krijgt om te gedijen. Met jullie steun en vertrouwen wil ik mijn kracht inzetten om onze gemeenschap te vertegenwoordigen en te vechten voor een rechtvaardige en duurzame toekomst voor ons allemaal.


41. Jaap van Till

Hij is gedreven door zijn wens tot bevordering van welzijn van het algemeen belang in de Civil Society, die hij inhoudelijk & technisch weerspiegeld ziet in de verkiezingsprogramma prioriteiten van de partij voor de Europese verkiezingen. Vooral hoopt hij toekomstperspectief & focus bij te kunnen dragen ten behoeve van oplossingen die ook op lange termijn complexe problemen al of niet digitaal werkend kunnen aanvatten. Vooral studenten en jonge professionals hebben behoefte aan constructieve aanpak van de transities en crises die veranderingen en verbeteringsmogelijkheden nu beletten.

Competente mensen moeten meer bewegingsvrijheid en vertrouwen krijgen om in teams innovatief bezig te zijn, en waarde te creeren en te delen voor alle deelnemers. In plaats van waarde te ontrekken ten koste van andere mensen en de natuur. Dit betekent het samen ontdekken en uittesten van een nieuwe mindset die belangrijke verbindingen en relaties tussen mensen kan helpen waarnemen en waarderen.


42. Metje Blaak

"Wat mij aantrekt in de Piraten partij is “je leven leiden zo als jij dat wilt”. Eigenlijk doe ik dat mijn hele leven al. Vandaar dat ik me graag aansluit bij de Piratenpartij, ook zodat ieder vrij is om zich te ontwikkelen en toegang heeft tot techniek en cultuur; of je nou zo arm als een kerkrat bent of rijk – Daar ga ik voor."


Meer weten?

Stuur ons een e-mail