Lijst 17

De mens centraal, niet het systeem!

Nederland heeft averij opgelopen.
Steeds meer mensen dreigen buiten de boot te vallen.

Wij willen de status quo in de politiek doorbreken met frisse ideeën en innovatieve oplossingen.

De Piratenpartij en De Groenen delen veel van elkaars idealen.
Samen maken wij ons sterk voor de volgende speerpunten:

Betrouwbare overheid

Wij staan voor een betrouwbare en transparante overheid. Gedupeerden van fout beleid moeten ruimhartig en snel gecompenseerd worden, in plaats van dat er jarenlange juridische procedures moeten worden gevoerd met vaak schrijnende gevolgen.

Privacy en transparantie

Wij staan voor openheid bij de overheid en privacy voor de burgers.
De overheid controleert de burger steeds meer. De machtsbalans tussen burgers en de overheid is verstoord. In de verkeerde handen kunnen persoonlijke gegevens worden misbruikt en schade toebrengen aan individuen. Denk bijvoorbeeld aan de algoritmes die bepaalde burgers aanduiden als potentiële fraudeurs/daders in het toeslagenschandaal, jeugdzorg schandaal, bij de UWV of DUO op grond van postcode en exotische namen.
De plannen voor chatcontrole geven de overheid nog meer macht, terwijl de rechten van burgers verder afbrokkelen.

Klimaat en milieu

We leven in een voortschrijdende klimaatramp.
Alle grote en middelgrote bedrijven moeten een bindend klimaatplan maken om de uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen. We willen belasting heffen op kerosine en gratis CO2-uitstootrechten afschaffen.
We moeten de consumptie van vlees en het vliegverkeer drastisch beperken.
Alleen nog extensieve veeteelt, waarbij de dieren voor een groot deel het voer eten wat op de eigen grond bij het bedrijf wordt verbouwd.

Bestaanszekerheid

Het leven wordt steeds duurder. De Piratenpartij en De Groenen willen iedere burger een fatsoenlijke levensstandaard garanderen door het invoeren van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Deze versimpeling van de sociale zekerheid maakt bureaucratie en controles onnodig.

Woningnood

Van starter op de woningmarkt tot student, iedereen wordt geconfronteerd met jarenlange wachtlijsten. Wij willen leegstand belasten, speculatie tegengaan, meer inzetten op alternatieve woonvormen en kantoorgebouwen ombouwen tot woningen.

Gezondheidszorg

Goede en tijdige gezondheidszorg, lichamelijk, geestelijk en sociaal, is een basisrecht. Het begint met toegankelijkheid voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, status, inkomen, gender of zorgpolis. Eigen risico hoort daar niet bij. Zorg is geen markt. Piratenpartij - De Groenen stelt welzijn en zelfbeschikking van patiënten en zorgverleners centraal. Decentralisatie van de (Jeugd)-zorg heeft geleid tot 'postcodezorg' en de daaruit voortvloeiende ongelijkheid. De regie hoort weer centraal te zijn. Privacy by design en open source worden de standaard bij zorgdata. Als we meer vertrouwen op de intrinsieke motivatie en deskundigheid van professionals, kunnen we onnodige bureaucratie en controles schrappen.

Monopolies aanpakken

Monopolievorming verzwakt de democratie en het openbaar bestuur. Om de machtsbalans te herstellen dient de overheid transparanter te zijn en belangen zorgvuldiger af te wegen. Mededinging beschermt de democratie, de lokale economie, lokaal ondernemerschap en de bestaanszekerheid. Regulering en gezonde onderlinge concurrentie moeten de macht van het bedrijfsleven beperken, terwijl burgers juist meer inspraak en vrijheid krijgen. Open toegang tot markten voor concurrenten zorgt voor economische stimulansen en sociale vooruitgang voor alle mensen. Wij willen de mededingingsregels nieuw leven inblazen en de handhaving serieus nemen.

Onderwijs

Onderwijs is een Burgerrecht! Iedereen verdient het recht om te studeren, zichzelf te ontwikkelen en fouten te maken op hun weg naar kennis en groei, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond. Dit jaar heeft de overheid de basisbeurs heringevoerd, maar teleurstellend genoeg blijft deze ruim tien euro lager dan de basisbeurs van 2015. Ondertussen zijn de kosten voor levensonderhoud aanzienlijk gestegen. Wij geloven dat het anders kan en moet. Onderwijs moet weer toegankelijk worden voor iedereen, zonder financiële obstakels. Daarom zetten wij ons in voor:

  • Afschaffing van collegegeld: onderwijs mag geen financiële barrière vormen voor degenen die willen leren
  • Een toereikende basisbeurs: studenten moeten zonder financiële zorgen kunnen studeren
  • Compensatie voor schulden opgebouwd onder het leenstelsel: studenten verdienen een eerlijke start in het leven, zonder torenhoge schulden.
  • Studieschuld rentevrij: zoals ooit beloofd en gepromoot; een lening die geen financiële strop om de nek van studenten legt.

Kunstmatige intelligentie (AI)

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, (AI) in de afgelopen jaren hebben geleid tot een toenemend afhankelijkheid van de technologie. Hoewel AI een nuttig hulpmiddel is voor de mensheid, mag het de vrijheden en rechten van natuurlijke personen niet uithollen. De ontwikkeling van AI moet voldoen aan de hoogste ethische normen en discriminerende vooroordelen of profilering uitsluiten. Dit beleidsterrein moet strak worden gereguleerd om ervoor te zorgen dat de individuele EU-burger er baat bij heeft. Kunstmatige intelligentie mag het vermogen om persoonlijke keuzes te maken niet beperken.

Onze kandidaten

Mark van Treuren
1. Mark van Treuren

Schagen

Saïra Sadloe
2. Saïra Sadloe

Purmerend

Reina van Zwoll
3. Reina van Zwoll

Amsterdam

Matthijs Pontier
4. Matthijs Pontier

Amsterdam

Wietze Brandsma
5. Wietze Brandsma

Burgum

Otto ter Haar
6. Otto ter Haar

Utrecht

Kirsten Zimmerman
7. Kirsten Zimmerman

Amsterdam

Mirjam van Rijn
8. Mirjam van Rijn

Amsterdam

Paul Berendsen
9. Paul Berendsen

Amsterdam

Sepehr Yadegari
10. Sepehr Yadegari

Zaandam

Angeline Pot
11. Angeline Pot

Den Helder

Danny Werner
12. Danny Werner

Amsterdam

David van Deijk
13. David van Deijk

Eindhoven

Steven Russchenberg
14. Steven Russchenberg

Rijnsburg

Dylan Hallegraeff
15. Dylan Hallegraeff

's-Gravenhage

Arjan Bresser
16. Arjan Bresser

Nijmegen

Astrid Abendroth
17. Astrid Abendroth

Amsterdam

Pejman Darvish-Zadeh
18. Pejman Darvish-Zadeh

Waalre

Dmitri Schrama
19. Dmitri Schrama

Utrecht

Leontien Werner-Wafelman
20. Leontien Werner-Wafelman

Amsterdam

Branislav Plesa
21. Branislav Plesa

Amsterdam

Edy Bouma
22. Edy Bouma

Ede

Catharina Bethlehem
23. Catharina Bethlehem

Rotterdam

Stefan Dekkers
24. Stefan Dekkers

Roosendaal

Teunis van Nes
25. Teunis van Nes

Goes

André Linnenbank
26. André Linnenbank

Zaandam

Peter Braun
27. Peter Braun

Kerkrade

Rijndert Doting
28. Rijndert Doting

Amsterdam

Nico Teders
29. Nico Teders

Purmerend

Tom Bakkers
30. Tom Bakkers

Amsterdam

Jaap van Gelderen
31. Jaap van Gelderen

Zeist

Jaap baron van Till
32. Jaap baron van Till

Rhenen

Wies van Breemen
33. Wies van Breemen

Nijmegen

Metje Blaak
34. Metje Blaak

Amsterdam

Meer weten over de kandidaten? Klik hier

Meer weten?

Stuur ons een e-mail